Scroll Top
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο των εργασιών που θα ανακοινωθούν (προφορικά ή γραπτά) στο 31ο συνέδριο της ΕΕΕΟ θα πρέπει να μην ξεπερνά τις 4 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, σχημάτων και πινάκων).
Το πλήρες κείμενο των εργασιών στις οποίες οι συγγραφείς τους επιθυμούν (προαιρετικά) να συμπεριλάβουν (στην τελευταία σελίδα του κειμένου) τον τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων, την περίληψη και τις λέξεις κλειδιά στην αγγλική γλώσσα, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5 σελίδες.
Το πλήρες κείμενο των εργασιών των προσκεκλημένων ομιλητών προτείνεται να μην ξεπερνά τις 8 σελίδες.

Διαμόρφωση σελίδας

Περιθώρια: άνω και κάτω 2,5 cm – αριστερά και δεξιά 3,0 cm
Γραμματοσειρά: Times New Roman, 12 pt
Διάστιχο: μονό, χωρίς επιπλέον διάστημα ανάμεσα στις παραγράφους
Παράγραφος: 1 cm

Διαμόρφωση κειμένου

Πρώτη γραμμή: Τίτλος με κεφαλαία και έντονα γράμματα, στοίχιση αριστερά. Τα επιστημονικά (λατινικά) ονόματα με πεζούς χαρακτήρες (πλάγια γραφή)
Επόμενη γραμμή: κενή
Επόμενη γραμμή: Ονόματα συγγραφέων με πεζούς χαρακτήρες και αριστερή στοίχιση. Πρώτα το αρχικό γράμμα του ονόματος του συγγραφέα και ακολουθεί το επώνυμο. Όταν οι συγγραφείς προέρχονται από διαφορετικά ιδρύματα πρέπει να τοποθετούνται αριθμητικοί εκθέτες
Επόμενη γραμμή: Διεύθυνση συγγραφέων με πεζούς χαρακτήρες με την ακόλουθη σειρά:
Ίδρυμα, Σχολή ή Τμήμα, Εργαστήριο, Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη. (π.χ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Εργαστήριο Αμπελουργίας, Εσταυρωμένος, 71410, Ηράκλειο)
Επόμενες 2 γραμμές: κενές

Τμήματα της εργασίας

 • Περίληψη
 • Λέξεις κλειδιά (έως 5 λέξεις ή φράσεις (2 λέξεων) οι οποίες δεν αναγράφονται στον τίτλο της εργασίας)
 • Εισαγωγή
 • Υλικά και Μέθοδοι
 • Αποτελέσματα
 • Συζήτηση (τα Αποτελέσματα και η Συζήτηση μπορούν να συγχωνευθούν)
 • Συμπεράσματα (προαιρετικά)
 • Ευχαριστίες (εάν απαιτείται)
 • Βιβλιογραφία

*Τίτλος, ονόματα συγγραφέων, περίληψη και λέξεις κλειδιά στην αγγλική γλώσσα με την ίδια μορφή όπως και στο Ελληνικό αντίστοιχο τμήμα (προαιρετικά).

Πριν από το κάθε τμήμα της εργασίας να υπάρχει μία κενή γραμμή και να ακολουθεί ο τίτλος με πεζούς χαρακτήρες, υπογραμμισμένος (π.χ. Περίληψη, Εισαγωγή κ.λπ.) και σε αριστερή στοίχιση. Το κείμενο κάθε τμήματος να αρχίζει, στην αμέσως επόμενη σειρά από τον τίτλο, με παράγραφο 1 cm και να είναι πλήρως στοιχισμένο.
*Οι προσκεκλημένοι ομιλητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι τον τρόπο σύνταξης της εργασίας τους.

Εικόνες, Σχήματα και Πίνακες

Οι Εικόνες, τα Σχήματα και οι Πίνακες πρέπει να αριθμημένοι σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο και να είναι ενσωματωμένοι στο κείμενο, στην τελική τους μορφή και μέγεθος, σε ασπρόμαυρο φόντο. Ο τίτλος προηγείται στους Πίνακες και έπεται στις Εικόνες και στα Σχήματα.

Συντομογραφίες

Οι συντομογραφίες να επεξηγούνται κατά την πρώτη τους αναφορά οπουδήποτε στο κείμενο.

Βιβλιογραφία

Οι αναφορές στο κείμενο να αναγράφονται κατά χρονολογική σειρά, π.χ. (Suslow, 1984; Βασιλακάκης & Νικολάου, 2002; Anderson κ.ά., 2010). Ο όρος ‘κ.ά.’ αναφέρεται όταν μία συνθετική εργασία έχει περισσότερους από 2 συγγραφείς.
Αναφορές που αφορούν προσωπική επικοινωνία αναγράφονται μόνο στο κείμενο και όχι στη βιβλιογραφία: (Φ. Μπλέτσος, προσωπική επικοινωνία).
Η παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών γίνεται με αλφαβητική σειρά, όπως αναφέρεται στα παραδείγματα που ακολουθούν, με προεξοχή 1 cm, και να είναι πλήρως στοιχισμένη:

  1. Από επιστημονικό περιοδικό: Anderson, M.N., Colelli, G.M. and Sanchez, M.T. 2010. Fresh cut products from minor vegetables. Postharvest Biol. Technol. 25:131-145.
  2. Από βιβλίο: Βασιλακάκης, Μ. και Νικολάου, Ν. 2002. Φυσιολογία Καταπόνησης των Οπωροφόρων και της Αμπέλου. Εκδ. Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη.
  3. Από κεφάλαιο σε βιβλίο: Suslow, Τ.M. 1984. Microorganisms in food stuff. In: Kader, A.A. (ed.), Postharvest Biology and Technology, 5 th ed. Academic Press, New York. pp. 145-245.
  4. Από πρακτικά συνεδρίου: Κούτσικα-Σωτηρίου, Μ. και Τράκα-Μαυρωνά, Α. 2009. Αξιοποίηση εγχώριου γενετικού υλικού μικρόκαρπης τομάτας και κερασοτομάτας. Πρακτικά 23ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 13(β): 905-908.
  5. Από ιστοσελίδα: Food and Agriculture Organization. 2010. www.fao.org
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.